Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden Topaircon  Airconditioning Apparatuur

   Garantieperiode

 

Airco's                                         Singlesplit en Multisplit                       2 jaar op onderdelen

Warmtepompen                                                                                      2 jaar op onderdelen

Warmtepompboilers Monobloc                                                              2 jaar op onderdelen

 

-     De garantieperiode gaat in op het moment van levering aan de Klant.

-     Garantie wordt enkel afgegeven aan de klant.

-     Garantie is enkel van toepassing op onderdelen.

-     De garantievoorwaarden zijn een aanvulling op de algemene leveringsvoorwaarden.

-     De inbedrijfstelling (IBS) is aantoonbaar uitgevoerd door een F-gas gecertificeerd bedrijf.

Zoals opgenomen in de Europese F-gassenverordening is wettelijk afgesproken dat (multi)split airconditioning, warmtepompen systemen uitsluitend in bedrijf gesteld mogen worden door F-gassen gecertificeerde bedrijven.

Op verzoek dienen de onderstaande documenten aangeleverd te worden:

-     Aankoopfactuur van de betreffende apparatuur.

-     lnbedrijfsstellingsrapport.

-     Het serienummer

-     Bewijs van jaarlijks onderhoud.

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie indien:

-     n van bovengenoemde documenten niet aangeleverd kan worden.

-     Er sprake is van gevolgschade voortvloeiend uit een extern defect niet zijnde topaircon apparatuur.

-     Defecten veroorzaakt zijn door vandalisme, weersomstandigheden, over/onderspanning en/of gebrek

-    aan onderhoud.

-     Het typeplaatje onherkenbaar is gemaakt en/of ontbreekt.

-     De apparatuur niet is toegepast in de door Topaircon voorgeschreven richtlijnen en configuraties.

Afhandeling

 

Voor iedere garantieaanvraag dien

WhatsApp Chat

Voor meer informatie of vragen over onze producten, levertijden of Installatie Neem contact op via Whatsapp.